Odznaczanie kolumny według nazwy

Czy istnieje sposób wybrania wszystkich kolumn ramki danych oprócz kolumny o określonej nazwie.

Byłby to odpowiednik df [, -1], z wyjątkiem używania nazwy kolumny zamiast indeksu?

1 odpowiedź

Możesz to zrobić za pomocą podzbioru wektorów. Najpierw utwórz fikcyjny zestaw danych:

R> dd = data.frame(A = 1:3, B = 1:3, C=1:3, D=1:3)

Następnie użyj operatora !, aby cofnąć wybór:

R> dd[ ,!(colnames(dd) == "A")]

  B C D
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.