Jak policzyć liczbę wystąpień dla wszystkich różnych wartości w kolumnie bazy danych?

Mam bazę danych Postgre z 10 kolumnami. Piąta kolumna nosi nazwę column5. Baza danych zawiera 100 wierszy, a możliwe wartości kolumny 5 to c5value1, c5value2, c5value3 ... c5value29, c5value30. Chciałbym printować tabelę pokazującą, ile razy każda wartość występuje.

Tak więc tabela wyglądałaby następująco:

Value(of column5)     number of occurrences of the value
   c5value1               1
   c5value2               5
   c5value3               3
   c5value4               9
   c5value5               1
   c5value6               1
    .                 .
    .                 .
    .                 .

1 odpowiedź

Grupuj według interesującej Cię kolumny, a następnie użyj count, aby uzyskać liczbę wierszy w każdej grupie:

SELECT column5, COUNT(*)
FROM table1
GROUP BY column5

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.