Java, jak uzyskać bieżący indeks / klucz w pętli "for each" ?

Jak uzyskać w Javie bieżący indeks elementu ?

próbuję w ten sposób:

for (Element song: question){
  song.currentIndex();     //<<chcę bieżący indeks.
}

w php wyglądałoby to tak:

foreach ($arr as $index => $value) {
  echo "Key: $index; Value: $value";
}

1 odpowiedź

Nie możesz, musisz zachować indeks oddzielnie:

int index = 0;
for(Element song : question) {
  System.out.println("Current index is: " + (index++));
}

lub użyj normalnej pętli for:

for(int i = 0; i < question.length; i++) {
  System.out.println("Current index is: " + i);
}

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.