Jak adnotować ggplot za pomocą Latex?

Chciałbym dodać tekst latex do wykresu ggplot2 za pomocą annotate (). Wydaje się, że użycie expression (), opisanego tutaj nie działa. To znaczy:

# Użyj expression (), aby utworzyć tekst w indeksie dolnymp <- ggplot(mpg, aes(x=cty, y=hwy)) + geom_point() +
  scale_x_continuous(expression(text[subscript])) 

# ale expression() nie dodaje nic do wykresu
p + annotate("text", x=10, y=40, label=expression(text[subscript])) 

# Przekazywanie zwykłego tekstu do adnotacji działa dobrze
p + annotate("text", x=10, y=40, label="foo") 

Dlaczego expressions są traktowane inaczej przez adnotacje niż przez inne funkcje ggplot? Macie jakieś uwagi? Będę bardzo wdzięczny za pomoc :)

1 odpowiedź

Możesz użyć argumentu parse bez expression:

p + annotate("text", x=10, y=40, label="text[subscript]", parse=TRUE)

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.