Jak wyzwalać zdarzenie, gdy zmienia się wartość zmiennej?

Chcę utworzyć część kodu, aby gdy zmienna ma wartość 1, wówczas wykonywany jest określony fragment kodu. Wiem, że mogę użyć instrukcji if, ale problem polega na tym, że wartość zostanie zmieniona w procesie asynchronicznym, więc technicznie instrukcja if może zostać zignorowana przedzmianą wartości.

Czy można utworzyć moduł obsługi zdarzeń, aby przy zmianie wartości zmiennej wywoływane było zdarzenie? Jeśli tak, jak mogę to zrobić?

Każda pomoc będzie mile widziana.

1 odpowiedź

public int MojaWlasciwosc
{
  get { return _mojaWlasciwosc; }
  set
  {
    _mojaWlasciwosc = value;
    if (_mojaWlasciwosc == 1)
    {
      // .... kod
    }
  }
}

private int _mojaWlasciwosc;

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.