Czy mogę otworzyć listę rozwijaną za pomocą jQuery?

Dla tej listy rozwijanej w HTML:

<select id="countries">
<option value="1">Country</option>
</select>

Chciałbym otworzyć listę (tak samo jak kliknięcie lewym przyciskiem myszy). Czy jest to możliwe przy użyciu JavaScript (a dokładniej jQuery)?

1 odpowiedź

Możesz łatwo zasymulować kliknięcie elementu, ale kliknięcie