Jak sformatować pole bigint na datę w Postgresql?

Mam tabelę z polem typu bigint. To pole przechowuje znacznik czasu. Chcę teraz sformatować pole w ten sposób:

to_char( bigint_field,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')

Otrzymuję następujący błąd:

ERROR: multiple decimal points
État SQL :42601

1 odpowiedź

TO_CHAR(TO_TIMESTAMP(bigint_field / 1000), 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.