SQL: zaktualizowanie pola do sumy połączonych wartości

Próbuję zaktualizować pole w bazie danych do sumy jego połączonych wartości:

UPDATE P
SET extrasPrice = SUM(E.price)
FROM dbo.BookingPitchExtras AS E
INNER JOIN dbo.BookingPitches AS P ON E.pitchID = P.ID
  AND P.bookingID = 1
WHERE E.[required] = 1

Po uruchomieniu tego pojawia się następujący błąd:

"An aggregate may not appear in the set list of an UPDATE statement."

Macie jakieś pomysły?

1 odpowiedź

Spróbuj może czegoś takiego:

UPDATE p
SET p.extrasPrice = t.sumPrice
FROM BookingPitches AS p
INNER JOIN
  (
    SELECT PitchID, SUM(Price) sumPrice
    FROM BookingPitchExtras
    WHERE [required] = 1
    GROUP BY PitchID 
  ) t
  ON t.PitchID = p.ID
WHERE p.bookingID = 1

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.