Uzyskanie zaznaczonego tekstu opcji za pomocą JavaScript

Mam taką listę rozwijaną:


<select id="box1"> <option value="98">pies</option> <option value="7122">kot</option> <option value="142">kaczka</option> </select>

Jak mogę uzyskać tekst opcji zamiast wartości za pomocą JavaScript? Mogę uzyskać wartość za pomocą czegoś takiego:

<select id="box1" onChange="myNewFunction(this.selectedIndex);" >

Ale zamiast 7122 chcę wyrażenie kot

1 odpowiedź

spróbuj:

function myNewFunction(sel) {
  alert(sel.options[sel.selectedIndex].text);
}
<select id="box1" onChange="myNewFunction(this);">
  <option value="98">pies</option>
  <option value="7122">kot</option>
  <option value="142">kaczka</option>
</select>

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.