Podział wiersza w expression()

Mam następujący histogram w R:

hist(alpha,cex.main=2,cex.axis=1.2,cex.lab=1.2,
main=expression(paste("Histogram of ",hat(mu), ", Bootstrap samples, Allianz")))

Tytuł jest za długi, więc chcę podzielić wiersz. Zgodnie z tym wątkiem próbowałem:

ist(alpha,cex.main=2,cex.axis=1.2,cex.lab=1.2,
main=expression(paste("Histogram of ",hat(mu), ",cat("\n") Bootstrap samples, Allianz")))

albo

hist(alpha,cex.main=2,cex.axis=1.2,cex.lab=1.2,
main=expression(paste("Histogram of ",hat(mu), cat("\n"),", Bootstrap samples, Allianz")))

Ale oba nie działają, jak mogę uzyskać podział wiersza w paste ()?

1 odpowiedź

spróbuj w ten sposób:

expression(atop("Histogram of "*hat(mu), Bootstrap~samples*','~Allianz))

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.