Jak uzyskać aktualną datę w JavaScript?

Jak uzyskać aktualną datę w JavaScript?

1 odpowiedź

Użyj new Date(), aby wygenerować obiekt new Date zawierający bieżącą datę i godzinę.

var today = new Date();
var dd = String(today.getDate()).padStart(2, '0');
var mm = String(today.getMonth() + 1).padStart(2, '0'); //January is 0!
var yyyy = today.getFullYear();

today = mm + '/' + dd + '/' + yyyy;
document.write(today);

To da ci dzisiejszą datę w formacie mm / dd / rrrr. Po prostu zmień dzisiaj = mm + '/' + dd + '/' + rrrr; w dowolnym formacie.

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.