Konwertowanie daty Java na znacznik czasu SQL

Próbuję wstawić plik java.util.Date po przekonwertowaniu go na java.sql.Testestamp i używam następującego fragmentu kodu:

java.util.Date utilDate = new java.util.Date();
java.sql.Timestamp sq = new java.sql.Timestamp(utilDate.getTime());

Ale to daje mi wynik sql jako 24.10.2019 13: 30: 17.533

Czy jest jakiś sposób, aby uzyskać wynik bez milisekund?

1 odpowiedź

Możesz odciąć milisekundy za pomocą Calendar:

java.util.Date utilDate = new java.util.Date();
Calendar cal = Calendar.getInstance();
cal.setTime(utilDate);
cal.set(Calendar.MILLISECOND, 0);
System.out.println(new java.sql.Timestamp(utilDate.getTime()));
System.out.println(new java.sql.Timestamp(cal.getTimeInMillis()));

Output:

2019-10-24 16:30:17.78
2019-10-24 10:30:17.0

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.