Jak określić wartość null jako filtr w zapytaniu Doctrine?

Próbuję napisać zapytanie, które zwróci rekordy o wartości zerowej w określonej kolumnie.

 $q = Doctrine_Query::create()
    ->select('a.*')
    ->from('RuleSet a')
    ->where('a.vertical_id = ?', null);

    $ruleset_names_result = $q->execute(array(), Doctrine::HYDRATE_ARRAY);

Mam trzy rekordy w tabeli zestawu reguł, które mają wartość NULL w kolumnie vertical_id, ale zapytanie ich nie znalazło.

Z góry dziękuję za wszelką pomoc

1 odpowiedź

Używam doctrine z symfony i robię to w ten sposób:

where('a.vertical_id is NULL');

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.