Pominięcie wszystkich przestrzeni nazw xsi i xsd podczas serializowania obiektu w .NET?

Kod wygląda następująco:

StringBuilder builder = new StringBuilder();
XmlWriterSettings settings = new XmlWriterSettings();
settings.OmitXmlDeclaration = true;
using (XmlWriter xmlWriter = XmlWriter.Create(builder, settings))
{
    XmlSerializer s = new XmlSerializer(objectToSerialize.GetType());
    s.Serialize(xmlWriter, objectToSerialize);
}

Wynikowy dokument serializowany zawiera przestrzenie nazw, takie jak:

<message xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" 
    xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\" 
    xmlns="urn:something">
 ...
</message>

Aby usunąć przestrzenie nazw xsi i xsd, mogę postępować zgodnie z odpowiedzią z Jak serializować obiekt do XML bez uzyskaniaxmlns = ”…” ?.

Chcę, aby mój tag wyglądał tak (bez atrybutów przestrzeni nazw). Jak mogę to zrobić?

1 odpowiedź

...
XmlSerializer s = new XmlSerializer(objectToSerialize.GetType());
XmlSerializerNamespaces ns = new XmlSerializerNamespaces();
ns.Add("","");
s.Serialize(xmlWriter, objectToSerialize, ns);

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.