Czy istnieje sposób w TSQL / TRANSACTSQL na wykonanie innego skryptu tsql z bieżącego skryptu tsql?

Mam 10 transakcyjnych skryptów SQL, z których każdy tworzy tabelę i wypełnia ją danymi.

Próbuję utworzyć 1 główny skrypt SQL, który będzie uruchamiał każdy z 10 innych skryptów.

Czy istnieje sposób w TSQL / TRANSACTSQL na wykonanie innego skryptu tsql z bieżącego skryptu tsql?

Dzięki za pomoc!

1 odpowiedź

Spróbuj tak:

:r C:\Scripts\Script1.sql
:r C:\Scripts\Script2.sql
:r C:\Scripts\Script3.sql
...

Uwaga: aby uruchomić, włącz tryb komend sql (Query > SQLCMD Mode)

Jeśli są to skrypty uruchamiane dość często, możesz rozważyć upuszczenie ich w przechowywanym PROC i uruchomienie ich w ten sposób..

Możesz to również zrobić za pomocą narzędzia sqlcmd (które moim zdaniem jest częściej wykorzystywane):

sqlcmd -S serverName\instanceName -i C:\Scripts\Script1.sql

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.