Filtrowanie kolekcji w C#

Szukam bardzo szybkiego sposobu na odfiltrowanie kolekcji w C #. Obecnie używam ogólnych kolekcji List , ale jestem otwarty na używanie innych struktur, jeśli działają one lepiej.Obecnie właśnie tworzę nową Listę i zapętlam oryginalną listę. Jeśli kryteria filtrowania są zgodne, umieszczam kopię na nowej liście.

Czy jest na to lepszy sposób? Czy istnieje sposób filtrowania na miejscu, i nie jest wymagana lista tymczasowa?

1 odpowiedź

List <int> myList = GetListOfIntsFromSomewhere ();
// Spowoduje to odfiltrowanie listy liczb całkowitych> 7, gdzie zwraca an
// IEnumerable <T>, dlatego wymagane jest wywołanie ToList w celu konwersji z powrotem na List <T>.
List <int> filterList = myList.Where (x => x> 7) .ToList ();

Jeśli nie możesz znaleźć pliku .Where, oznacza to, że musisz zaimportować za pomocą System.Linq; u góry pliku.

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.