Jak uzyskać wyliczone możliwe wartości w bazie danych MySQL?

Chcę automatycznie wypełnić moje listy rozwijane możliwymi wartościami z bazy danych. Czy jest to możliwe w MySQL?

1 odpowiedź

Proponuję poniższe rozwiązanie. Kod usuwa również cytaty z wartości:

unction get_enum_values( $table, $field )
{
    $type = $this->db->query( "SHOW COLUMNS FROM {$table} WHERE Field = '{$field}'" )->row( 0 )->Type;
    preg_match("/^enum\(\'(.*)\'\)$/", $type, $matches);
    $enum = explode("','", $matches[1]);
    return $enum;
}

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.