dbms_lob.getlength () vs. length () aby znaleźć rozmiar BLOB w Oracle

Otrzymuję te same wyniki tym sposobem:

select length(column_name) from table

Jak i tym:

select dbms_lob.getlength(column_name) from table

Czy korzystanie z dbms_lob.getlength () ma jakąś korzyść? Który sposób jest lepiej stosować?

1 odpowiedź

length i dbms_lob.getlength zwracają liczbę znaków po zastosowaniu do CLOB (Character LOB). Po zastosowaniu do BLOB (Binary LOB), dbms_lob.getlength zwróci liczbę bajtów, która może różnić się od liczby znaków w zestawie znaków wielobajtowych.

Ponieważ dokumentacja nie określa, co się stanie, gdy zastosujesz długość na BLOB, odradzam korzystanie z niego w takim przypadku. Jeśli chcesz liczbę bajtów w BLOB, użyj dbms_lob.getlength.

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.