Jak przełączyć program ng-show w AngularJS w oparciu o wartość logiczną?

Mam formularz odpowiadania na wiadomości, które chcę wyświetlać tylko wtedy, gdy isReplyFormOpen ma wartość true, i za każdym razem, gdy klikam przycisk odpowiedzi, chcę przełączać, czy formularz jest wyświetlany, czy nie. Jak mogę to zrobić?

1 odpowiedź

Musisz przełączyć wartość „isReplyFormOpen” na zdarzeniu ng-click:

<a ng-click="isReplyFormOpen = !isReplyFormOpen">Reply</a>
 <div ng-show="isReplyFormOpen" id="replyForm">
   </div>

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.