Dostosowywanie etykiety osi w R

Mam prosty wykres geom_point, w którym zmienna x jest porządkowa, przyjmując 5 wartości (zakodowane 1: 5). W fabule chciałbym zastąpić go 5 odpowiednimi etykietami tekstowymi. Czy można to zrobić w ggplot?

1 odpowiedź

możesz to zrobić za pomocą scale_x_discrete:

library(ggplot2)
df <- data.frame(x = 1:5, y = sample(1:10, 5, TRUE))

qplot(factor(x),y, data = df) + 
scale_x_discrete(breaks = 1:5, labels=c("abc","def","ghi","jkl","mno")) +
xlab(NULL)

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.