Czym jest @ModelAttribute w Spring MVC?

Jaki jest cel i zastosowanie @ModelAttribute w Spring MVC?

1 odpowiedź

@ModelAttribute odnosi się do właściwości obiektu Model (M w MVC;), więc powiedzmy, że mamy formularz z obiektem wspierającym formularz o nazwie „Osoba”. Następnie możesz poprosić Spring MVC o dostarczenie tego obiektu do metody Controller za pomocą adnotacji @ModelAttribute:

public String processForm(@ModelAttribute("osoba") Osoba osoba){
    osoba.getStuff();
}

Z drugiej strony adnotacja służy do definiowania obiektów, które powinny być częścią modelu. Jeśli więc chcesz odwoływać się do obiektu Osoba w modelu, możesz użyć następującej metody:

@ModelAttribute("osoba")
public Osoba getOsoba(){
    return new Osoba();
}

Ta adnotowana metoda pozwoli na dostęp do obiektu Osoba w twoim widoku, ponieważ zostanie on automatycznie dodany do modeli Spring.

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.