Jak używać NULL lub pustego ciągu w SQL?

Chciałbym wiedzieć, jak używać NULL i pustego ciągu w tym samym czasie w klauzuli WHERE w SQL Server. Muszę znaleźć rekordy, które mają albo wartości null, albo pusty ciąg. :)

1 odpowiedź

Select *
From Table
Where (col is null or col = '')

albo

Select *
From Table
Where IsNull(col, '') = ''

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.