Ponowne załadowanie iframe za pomocą jQuery

Mam dwie ramki iframe na stronie i jedna wprowadza zmiany w drugiej, ale druga ramka iframe nie pokazuje zmiany aż do odświeżenia. Czy istnieje prosty sposób na odświeżenie tego elementu iframe za pomocą jQuery?

1 odpowiedź

Jeśli iframe nie znajduje się w innej domenie, możesz zrobić coś takiego:

document.getElementById(FrameID).contentDocument.location.reload(true);

Gdy element iframe należy do innej domeny, odmowa dostępu do właściwości contentDocument elementu iframe będzie obowiązywać zgodnie z zasadami tego samego pochodzenia. (https://en.wikipedia.org/wiki/Same-origin_policy)

Możesz wymusić ponowne załadowanie iframe między domenami, jeśli kod działa na stronie nadrzędnej iframe, ustawiając dla niego atrybut src. W ten sposób:

var iframe = document.getElementById(FrameId);
iframe.src = iframe.src;

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.