Jak uzyskać klasy wszystkich kolumn w ramce danych?

Jak łatwo ustalić, jaką klasą jest każda kolumna w ramce danych? Z góry dziękuję za pomoc!

1 odpowiedź

Jedną z opcji jest użycie lapply i class. Na przykład:

> xyz <- data.frame(c("a", "b"), c(1, 2))
> names(xyz) <- c("JakisCzynnik", "JakisNumer")
> lapply(xyz, class)
$JakisCzynnik
[1] "czynnik"

$JakisNumer
[1] "numer"

inną opcją jest str

> str(xyz)
'data.frame':   2 obs. of  2 variables:
 $ JakisCzynnik : czynnik w/ 2 levels "a","b": 1 2
 $ JakisNumer: num  1 2

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.