Czy mogę zastosować styl CSS do nazwy elementu?

Obecnie pracuję nad projektem, w którym nie mam kontroli nad HTML, do którego stosuję style CSS. HTML nie jest zbyt dobrze oznakowany, w tym sensie, że nie ma wystarczającej liczby deklaracji id i klas, aby rozróżnić elementy.

Poszukuję sposobów na zastosowanie stylów do obiektów, które nie mają identyfikatora ani atrybutu klasy.

Czasami elementy formularza mają atrybut „name” lub „value”:

<input type="Submit" value="Go" name="goButton">

Czy istnieje sposób na zastosowanie stylu opartego na name = "goButton"? Co z „value”?

1 odpowiedź

Możesz użyć selektora atrybutów,

input[name="goButton"] {
  background: red;
}
<input name="goButton">

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.