Jak utworzyć katalog, który nie istnieje aby później utworzyć plik?

Mam tutaj fragment kodu, który się psuje, jeśli katalog nie istnieje:

System.IO.File.WriteAllText(filePath, content);

Czy w jednym wierszu (lub kilku wierszach) można sprawdzić, czy katalog prowadzący do nowego pliku nie istnieje, a jeśli nie, utworzyć go przed utworzeniem nowego pliku?

1 odpowiedź

Aby utworzyć:

(new FileInfo(filePath)).Directory.Create() Przed zapisaniem do pliku.

Lub, jeśli istnieje, stwórz (inaczej nic nie rób)

System.IO.FileInfo file = new System.IO.FileInfo(filePath);
file.Directory.Create(); // Jeśli katalog już istnieje, ta metoda nic nie robi.
System.IO.File.WriteAllText(file.FullName, content);

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.