Odpowiedniki Math.Min i Math.Max dla dat

Jaki jest najszybszy i najłatwiejszy sposób na otrzymanie wartości Min (lub Max) między dwiema datami? Czy istnieje odpowiednik Math.Min (i Math.Max) dla dat?

Chcę zrobić coś takiego:

if (Math.Min(Date1, Date2) < MINIMUM_ALLOWED_DATE) {
   //nie można tego zrobić
 }

Oczywiście Math.Min nie zadziała.. Macie jakiś pomysł?

1 odpowiedź

Nie ma wbudowanej metody, aby to zrobić. Możesz użyć wyrażenia:

(date1 > date2 ? date1 : date2)

żeby znaleźć maksimum z dwóch dat.

Możesz napisać ogólną metodę obliczania Min lub Max dla dowolnego typu (pod warunkiem, że Comparer<T>.Default jest odpowiednio ustawiony)

public static T Max<T>(T first, T second) {
  if (Comparer<T>.Default.Compare(first, second) > 0)
    return first;
  return second;
}

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.