usr/bin/ld: cannot find -l<nameOfTheLibrary> (C++)

Próbuję skompilować mój program, ale zwracany jest błąd:

usr/bin/ld: cannot find -l<nameOfTheLibrary>

W pliku makefile używam polecenia g ++ i linku do mojej biblioteki, która jest linkiem symbolicznym do mojej biblioteki znajdującej się w innym katalogu.

Czy jest jakieś rozwiązanie aby to dodać?

1 odpowiedź

Jeśli nazwa twojej biblioteki to libxyz.so i znajduje się w ścieżce o nazwie:

/home/user/myDir

to żeby połączyć to z programem musisz zastosować takie rozwiązanie:

g++ -L/home/user/myDir -lxyz myprog.cpp -o myprog

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.