JSONObject a JSONArray różnica

Jaka jest różnica między JSONObject a JSONArray?

2 odpowiedzi

Podczas pracy z danymi JSON w Androidzie, można użyć JSONArray do parsowania JSON, który zaczyna się od nawiasów tablicowych. Tablice w JSON służą do organizowania kolekcji powiązanych elementów (które mogą być obiektami JSON). Na przykład:

{„name”: „item 1”}, {„name”: „item2}

Z drugiej strony, możesz użyć JSONObject, gdy masz do czynienia z JSON, który zaczyna się od nawiasów klamrowych. Obiekt JSON jest zwykle używany do przechowywania klucza / pary wartości powiązanych z jednym elementem. Na przykład

{„name”: „item1”, „description”: „obiekt JSON”}

JSONObject zawiera nazwane wartości (klucz-> pary wartości, krotki lub jakkolwiek chcesz je sobie nazywać) jak {ID : 1} Kolejność elementów nie jest ważna.. JSONObject {id: 1, nazwa: 'B'} jest równy {nazwa: 'B', id: 1}.

JSONArray natomiast zawiera tylko wartości serii np. [1, 'wartosc'] Kolejność wartości jest ważna, array [1,'wartosc'] nie jest taka sama jak ['wartosc',1]

Twoja odpowiedź

Zaloguj się aby odpowiedzieć.

Operiada

Operiada to polskojęzyczne forum informatyczne działające na zasadzie pytań i odpowiedzi.

Obserwowane tagi

Zaloguj się aby obserwować tagi.